ÀREA DE PROMOCIÓ CULTURAL

AULES DE TERCERA EDAT
Són aules col·laboradores de la Conselleria de Cultura i Esport, que tenen com a fi la formació integral de les persones majors.

Les aules, són perquè, llocs de trobada, de diàleg, de participació, on la persones majors organitzen el seu temps lliure, a través d'activitats culturals; amplien i enriquixen les seues relacions interpersonals i participen en l'animació, gestió i promoció de la seua cultura.

El projecte d'Aules s'emmarca dins d'una filosofia de formació permanent, que ha d'estar present en totes les etapes de la vida de les persones. Des d'esta perspectiva, pot considerar-se com a resposta al desig de facilitar una àmplia gamma de possibilitats educatives.

El programa de les aules de la Tercera Edat contempla tres àrees educatives; àrea de ciències i Humanitats; àrea d'activitats físiques i àrea d'activitats plàstiques i creatives.

El caràcter no reglat de les activitats que conformen el pla d'estudis permet que cada persona puga triar aquelles matèries que més li puguen satisfer.

Existixen en l'actualitat 8 Aules de la Tercera Edat distribuïdes pel territori de la Comunitat Valenciana:

  • Alcoi
  • Alacant
  • Castelló de la Plana
  • Dénia
  • Elda
  • València- El Grau
  • València- Jesús/ Patraix
  • València- L'Example
Totes les Aules de la Tercera Edat estan integrades en la Federació d'Aules de la Tercera Edat. (FEVATED)

© Copyright 2011, Generalitat