Orígens:

 • Fa poc temps el Museu es trobaba en els antics habitatges dels mestres i una nau que es va construir en 1991 en la zona nort de l'edifici escolar i adecuat com a sales d'exposició i una petita àrea administrativa on estaven els mitjans informàtics, arxius i biblioteca. 
 • En aquests moments estem finalitzan el projecte d'ampliació del Museu, gracies a l'adquisició d'una parcela de 7.300 m2 situada en les antigues instal.lacions.
 • El nou complex museístic, totalment renovat, consta de zona d'almacenament, tallers, sala d'us variat, zona de servicis, biblioteca, arxiu, àrea d'informàtica, zona d'estudis medi-ambientals i en un futur pròxim un espai per a xiquets amb deficiències psíquiques.  

 

 

MUSEU

 • El Museu va nàixer en els anys 70 com una activitat del projecte "L'Escola i el seu entorn" i com una mitjà de coneixer el seu entorn per tal de conservar-hi una cultura que anava desapareixent amb gran rapidesa a causa de la mecanització del camp i de la substitució dels conreus tradicionals per d'altres de més productius. 
 • El Museu no es limita només a recollir objectes, sinó que implica en aquest menester els diversos habitants de la zona, des dels més menuts als més majors. D'aquesta manera es reuneixen els elements tradicionals de la seua integritat, amb una participació activa de tot el món, inclosos els visitants. 
 • Aquesta col.laboració enriqueix els alumnes i els relaciona directament amb la cultura que ells ja no coneixen causa dels canvis que està patint el Camp d'Elx en l'habitat, en els conreus i en els desplaçaments demogràfics. 
 • En el transcurs dels temps el àrea d'influència del museu es va ampliant, degut a la seua activitat, a altres partides rurals i a la zona urbana, en tanta sort que actualment estàn depositats en ell tots els aspectes etnològics: agricultura, comerç, industria, folklore, etc . constituint un Centre de Cultura Tradicional complet amb un funcionament i participació singular.

 

 

CONTINGUT

 • El Museu Escolar Agrícola de Pusol recull elements de la cultura material, oral i espiritual de la ciutat d'Elx. Els materials es classifiquen en diversos conjunts com ara són: els treballs artesanals i els estris de la vivenda tradicional. 
 • S'hi han recollit els estris artesanals així com llur utilització, tant en seqüencies fotogràfiques com a través d'entrevistes i, en alguns casos, mitjançant videos. S'hi troben col.leccions d'objectes destinats a la conservació de les séquies, per a llaurar i la batuda. 
 • De manera especial s'han seguit, recollit i catalogat els elements materials y culturals del conreu de la palmera, molts dels quals han estat substituïts per elements de més fàcil utilització o rendibilitat. 
 • Els oficis tradicionals mostren tècniques i processos que no sols han estat recollits i gravats sinó que, en alguns casos com ara la febricació de cordes, són ensenyats pels majors als jovens, tant alumnes com visitants. S'hi practicas també en primavera el trenat de la palma. Al seu Taller d'Alimentació s'ensenya l'elaboració artesanal de vi (Matola) així com el procés del pa i pastes. 
 • El procés de fabricació de peces de cànyem i espart hi és força document, així com la fabricació de ruscs de canyís o de suro. 
 • Hi han elements de transport, oci, destaquen peces com ara l'AUCA, un curiós joc d'atzar. El vestuari també constitueix una tema interessant, així com la col.lecció de peces de vidre i de ceràmica. 
 • A estes col.leccions hi ha que afegir els objectes que ens han arribat dels estableiments de l'antic comerç e industria artesanal de la ciutat d'Elx: camiseries, botigues, fàbriques d'espardenyes, fusteries, cinematografs, etc. que constitueixen un dels documents imprescindible per a coneixer la nostra cultura.

 

 

ASPECTE PEDAGÒGIC DEL MUSEU

 • Però encara que l'activitat de rescat, restauració, catalogació i recollida de dades és sensecap dubte un treball digne de lloançes, l'aspecte més interessant del Museu és el seu caràcter pedagògic. La idea central que li imprimeix un tret molt especial és la d'estar constituït com un projecte obert, generador de grups de treball que comprenguen des de l'ensenyament primari (informació i introducció de l'alumne dins el camp de la Història immediata, procés de restauració, coneixement del medi, etc.) passant per l'ensenyament secundari , on l'alumne tindrà l'oportunitat d'aprendre a investigar), i cobrint el camp universitari per als qui el Museu pot ser un excel.lent planter de material inèdit i disponible per a la investigació. 

 

NECESSITAT DE RECUPERAR LA MEMÒRIA HISTÒRICA D'UN POBLE

 • Hi ha en el projecte del Museu Escolar Agrícola de Puçol múltiples objetius que justifiquen la seua raó de ser, però sobreïx un matís subjacent en tots ells: el desig de no perdre el contacte amb les generacions que ens precediren i de les quals nosaltres som el resultat ineludible. L'oblit és sinònim de deixar de ser, i el record un pont que ens connecta amb tota una cultura, el tronc de la qual ens suporta. L'experiència d'aquestes generacions s'ha transformat en la nova sement portadora d'un progrés sense errors. Si no sabem aprendre de llurs fracassos i de llurs èxits, no mereixen l'apel.latiu d'"intel.ligents" i, sobretot, si els girem les espatles, estem provocant el gest de desamor que, més tard o més prompte, revertirà en la nostra pròpia desaparició. 
 • Siga, doncs, aquest centre un homenatge als nostres antecessors, es a dir, a aquells que ens cediren tot el que foren capaços d'arribar a ser. 
 • El Museu Escolar Agrícola de Puçol, ha estat reconegut per Resolució de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de'l 23 de juny de 1992.