Col.laboradors del Museu

INTRODUCCIÓ

Existeix un equip de col.laboradors que participen en els projectes del Museu desde la donació i restauració d'objectes, la colaboració en el Bolletí d'Información "El Setiet", exposicions ...

Llavors el Museu conta amb un grup de voluntaris i objectors que realisen un gran aportació en els distints departaments de treball: restauració, catalogació, informatització i conservació dels fondos del Museu. 

 COL.LABORADORS

 

I.F.P. "La Torreta" de Elche

Tafae, grupo ecologista

Grupo Cultural Paleontológico de Elche

Departamento de Tecnología Informática y Computación. Universidad de Alicante

CONVENIS

Excelentísimo Ayuntamiento de Elche

Universidad de Alicante

Asociación de Belenistas

ENLLAÇ D'INTERÉS

MUSEUS DEL MÓN

 

La participació és molt ampla. Els equips funcionen independentment segons el seu horari de treball i son coordinats pels responsables dels distints departaments.